jueves, 15 de agosto de 2013

Acta Assemblea 26 de juny
Acta de l’assemblea d’El Bròquil

26 de juny de 2013

Assistents: Mònica, Martí, Marta, Eva, Fèlix, Anna, Albert, Míriam, Reme, Laia i Aina
Ordre del dia: 
Permanències
Nou local
Logística
Altres

Permanències

Es remarca la importància que tothom faci permanències per assegurar el funcionament de la cooperativa i evitar que hi hagi sobrecàrregues. A partir d’ara, el missatge per a les noves persones ha de ser més clar respecte el compromís: o fas permanències o t’impliques activament en una altra comissió, però no es pot utilitzar la cooperativa com un espai de consum perquè no respon a la seva raó de ser.

Les comissions tindran una persona referent, que dinamitzarà el grup i vetllarà perquè les tasques assignades es realitzin:


Permanències – ANNA MARTÍNEZ
Garantir la implicació de TOTHOM en les permanències.
Organitzar els torns de neteja del local (que no vol dir que siguin ells/es qui netegin)

Comunicació – FÈLIX i ALBERT
Mantenir setmanalment el GMAIL i facilitar la comunicació interna
manteniment informàtic – Traspàs d’informació amb l’Abdul

Tresoreria – REME i EVA
Control del pagament de quotes trimestrals
Control del remanent
Pagaments de les despeses del local

Participació – MÍRIAM i AINA
Convocatòria i dinamització de les assemblees
Criba dels inactius – Mail d’entrada i de sortida
Relació amb la resta d’entitats de local - Assemblea de gestió

El tema dels nous productes s’aparca fins que estiguem més consolidats i ben organitzats.

A la propera assemblea (18 de setembre) es decidirà fer fora qui no hagi participat en res els darrers 2 mesos i mig en cap comissió.

Nou local

S’acorda enviar a tothom el protocol del nou local perquè qui vulgui faci esmenes.

El 16 de juliol hi ha assemblea de constitució de l'espai social del Gòtic i tothom hi està invitat.

Logísitca

Horaris de recollida: es demana PUNTUALITAT a tothom en la recollida: De 18:30 a 20:30h

Altres


Estiu: durant l’agost, les verdures poden seguir arribant al Broquil. Així doncs, que el Broquil funcioni durant el mes d’agost dependrà més de la quantitat de gent que faci comanda que no pas de l’accès als productes. S’acorda doncs que es decidirá la seva continuïtat o aturada temporal un cop es valori la gent que necessitarà del seu servei.


Local: a l'assemblea de gestió del local es va parlar d’aportar 80 euros (50 per a begudes i 30 per a despeses de manteniment) per tenir caixa i poder comprar coses necessàries sense haver de demanar cada vegada diners als col·lectius.

Ens emplacem a millorar la coordinació i el funcionament de la cooperativa amb la col·laboració de tothom. Es crea un grup de coordinació via email dels referents de les comissions.

S’enviarà un email per tal d’explicar el tema de les comissions amb adjunts: funcionament de permanències i protocol del nou local.

Propera assemblea: 18 de setembre de 2013.

No hay comentarios :

Publicar un comentario