Comissions


El bròquil - comissions

Comunicació:
 1. Gestió del mail
 2. Díptics informatius
 3. Preparar manuals del Bròquil (comandes, comissions, La Negreta...)
 4. Actualització del blog
Contacte:
Félix Tilve: 
Permanències:
 1. Vetllar perquè les peranències estigin cobertes i siguin equilibrades
 2. Estar disponible per dubtes o incidències dimecres tarda
 3. Rebre i comunicar es incidències
 4. Gestió de claus
 5. Repartir díptics als interessats
 6. Agafar Nom, Telèfon i Mail dels interessats i enviar-ho a Participació.
 7. Revisar i respondre mails relacionats amb comandes, productors…
Contacte:
Anna Martinez:

Tresoreria:
 1. Control de caixa
 2. Informar comptes a l'Assemblea
 3. Proposar sistemes de pagament
 4. Pagaments per manteniment de la Negreta
 5. Realitzar els pagaments
 6. Compres

Contacte:
Eva Goenaga: 

Participació:
 1. Altes i baixes
 2. Seguiment de la participació dels membres del Bròquil
 3. Seguiments dels innactius
 4. Vetllar per la neteja de la Negreta
 5. Convocar i moderar Assemblees
 6. Representar el Bròquil a la Negreta (reunions, mails…)
 7. Proposta d’activitats d’autofinaçament

Contacte
Miriam Planas:
Aina Gutierrez:  aina.gutierrez@gmail.com

No hay comentarios :

Publicar un comentario