martes, 11 de febrero de 2014

Assemblea 22 de Gener


ASSEMBLEA BRÒQUIL 22 DE GENER DEL 2014
Assisteixen 18 persones
Ordre del dia
1.Informacions generals
2. Síntesis de les comissions de treball. Feina feta, mancances i necessitats
3.Presentaciói calendari de permanències
4. Proposta canvi pagament proveïdors
5.Relació amb el local la Negreta
6.Reforços comissions
7. Assistència a les Assemblees