martes, 11 de febrero de 2014

Assemblea 22 de Gener


ASSEMBLEA BRÒQUIL 22 DE GENER DEL 2014
Assisteixen 18 persones
Ordre del dia
1.Informacions generals
2. Síntesis de les comissions de treball. Feina feta, mancances i necessitats
3.Presentaciói calendari de permanències
4. Proposta canvi pagament proveïdors
5.Relació amb el local la Negreta
6.Reforços comissions
7. Assistència a les AssembleesS’informa de les tasques portades a termes per les comissions, mancances i necessitats
S’informa de les noves dues eines de comunicació. La creació del google grup que permet la comunicació entre membres del grup. I es demana si algú no pot utilitzar-ho ho comuniqui. I l’actualització del bloc:
Es recorda que les permanències són obligatòries. Actualment suposen cuatre dimecres anuals. Tal com es va acordar a l’Assemblea anterior es crea un calendari per assegurar la distribució de les permanències. S’enviarà un calendari trimestral efectiu a partir del mes de febrer, creat automàticament. En cas de no poder assistir s’ha de demanar el canvi via google grup o enllaços de la comissió de permanències
El calendari serà trimestral per poder incloure possibles noves altres. I es comunicarà la propera setmana i serà penjat al bloc. El trobareu a la pestanya Calendari de permanències del full d’Encàrrecs que rebeu amb cada comanda
S’aprova que les permanències inclouen recollir i netejar l’espai utilitzat.
S’acorda que es canviarà el sistema de pagament per fer-ho mensualment a través d’ingrés bancari. D’aquesta manera no haurem de deixar els diners tota la setmana i ens evitarem la possibilitat de furt. Aquest canvi suposa assumir l’Iva, que fins ara no pagàvem que suposa un 4%.
Un augment que no suposarà r gaire augment de cost respecte al que ara pagàvem, ja què s’han corregit els preus a la baixa degut a un error del sistema, ja solucionat, i pel qual pagàvem els preus particulars i no de cooperativa.
S’informa que tenim 575 euros de benefici. Diners que serviran per poder pagar despeses de local o poder assumir nous productes. Aquest trimestre s’ha comprat una nova balança Es recorda que es poden consultar els comptes a través del full de Caixa Cada setmana omplim entrades i sortides corrents a través de la pestanya tresoreria.
Relacions amb el local. Es recorda que el protocol de funcionament de la negreta implica participar a les Assemblees Generals (aproximadament cada dos mesos) col·laborar en la neteja en les despeses comunes..
El Bròquil té pendent una neteja en què van participar tots els grups menys nosaltres i l’ACCA. Per tant serà una neteja compartida amb un altre grup.
S’acorda que es farà durant el mes de febrer s’enviarà un doodle per triar una data i posar-nos al dia.
El calendari anual de neteges encara no s’ha aprovat però es calcula que suposarà unes tres vegades a l’any. Quan estigui aprovat decidirem com organitzar-nos.
Encara no tenim pressupost de despeses (lloguer anual, internet, manteniment) i la seva distribució entre els grups que participem del local.
S’acorda que cal reforçar les comissions. Per facilitar la comunicació i la gestió de la cooperativa. Tots els membres haurien de participar d’alguna forma, i es demana que es comprovi a quina de les comissions existents s’està interessant en participar. Ens podem posar en contacte a través del correu del Bròquil o dels correus de contactes que trobarem a la pestanya de participació..
S’acorda la creació d’una nova comissió encarregada de la cerca de nous productes per ampliar l’oferta
Es recorda que la participació és obligatòria, adaptable a les possibilitats de cadascú però no som una empresa de serveis. I que hi ha vies molt diferents per a poder-ho fer adaptant.se a horaris i circumstàncies personals. Les Assemblees són lloc de decisions del funcionament i organització de la cooperativa. Hi ha membres que no només no assisteixen sinó que no responen a cap dels missatges, ni als col·lectius ni als personalitzats.
S’acorda que la no assistència de tres Assemblees sense comunicació prèvia suposarà deixar de formar part de la cooperativa.
S’aprova marcar un calendari anual d’Assemblees bimensuals. Últim dimecres de cada mes impar: 27 de març 25 de juny , 24 de setembre, 18 de desembre

No hay comentarios :

Publicar un comentario